Θέσεις Εργασίας

Κατηγορία: Αρχική Σελίδα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO) και Αναπληρωτή Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου».

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣE ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η΄ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Η΄ ΣΙΤΙΣΗΣ Η΄ ΦΥΛΑΞΗΣ (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017)

 

-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2018 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες εστίασης

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄ αριθμ.  ΣΟΧ 2 /2017  Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για ανάγκες καθαριότητας

     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΣΟΧ 1-2017)

- Υπ' αριθμ. 15429/24-7-2017 Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ.

- Προκηρυξη για την πλήρωση μιας θέσης ειδικευμένου Ιατρού ΕΣΥ επι θητεία για το ΤΕΠ της Νοσηλευτικής Μοναδας Πύργου

1 Πρόσκληση Εκδηλωσης Ενδιαφέροντος για Προσωπικό Καθαριοτητας.

2.Προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων για το προσωπικό καθαριότητας της Ν.Μ Πύργου,ΚΕΦΙΑΠ & ΞΕΝΩΝΑ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

 espa

Σχεδιασμός & Υλοποίηση : www.ekdoseis.gr