ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Κατηγορία: Αρχική Σελίδα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16-7-2019 ΕΩΣ 31-7-2019

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 1-7-2019 ΕΩΣ 15-7-2019

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16-6-2019 ΕΩΣ 30-6-2019

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 1-6-2019 ΕΩΣ 15-6-2019

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16-5-2019 ΕΩΣ 31-5-2019

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 1-5-2019 ΕΩΣ 15-5-2019

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16-4-2019 ΕΩΣ 30-4-2019

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 1-4-2019 ΕΩΣ 15-4-2019

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16-3-2019 ΕΩΣ 31-3-2019

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 1-3-2019 ΕΩΣ 15-3-2019

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16-2-2019 ΕΩΣ 28-2-2019

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 1-2-2019 ΕΩΣ 15-2-2019

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16-1-2019 ΕΩΣ 31-1-2019

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 1-1-2019 ΕΩΣ 15-1-2019

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16-12-2018 ΕΩΣ 31-12-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 1-12-2018 ΕΩΣ 15-12-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16-11-2018 ΕΩΣ 30-11-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01-11-2018 ΕΩΣ 15-11-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16-10-2018 ΕΩΣ 31-10-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 1-10-2018 ΕΩΣ 15-10-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16-9-2018 ΕΩΣ 30-9-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 1-9-2018 ΕΩΣ 15-9-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16-8-2018 ΕΩΣ 31-8-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 1-8-2018 ΕΩΣ 15-8-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16-7-2018 ΕΩΣ 31-7-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16-6-2018 ΕΩΣ 30-6-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 1-6-2018 ΕΩΣ 15-6-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16-5-2018 ΕΩΣ 31-5-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 1-5-2018 ΕΩΣ 15-5-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16-4-2018 ΕΩΣ 30-4-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 1-4-2018 ΕΩΣ 15-4-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16/3/2018 ΕΩΣ 31-3-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 1/3/2018 ΕΩΣ 15-3/2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16-2-2018 ΕΩΣ 28-2-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 1-02-2018 ΕΩΣ 15-2-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 15-01-2018 ΕΩΣ 31-01-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16/12/2017-31/12/2017

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01/12/2017-15/12/2017

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16/11/17-30/11/17

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 1/11/17 - 15/11/17

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ  ΑΠΟ 17/10/17 - 31/10/17

ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

Κατηγορία: Αρχική Σελίδα

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 29-7-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 22-7-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 19-7-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 18-7-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 15-7-2019 

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 15-7-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 15-7-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 11-7-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 8-7-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 5-7-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 5-7-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 2-7-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 1-7-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 27-6-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 24-6-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 20-6-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 18-6-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 18-6-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 10-6-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 6-6-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 6-6-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 5-6-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 31-5-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 30-5-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 30-5-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 28-5-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 23-5-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 23-5-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 23-5-2019

-TAKTIKA ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 21-5-2019

- TAKTIKA ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 20-5-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 20-5-2019

-ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 17-5-2019

-ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 16-5-2019

-ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 14-5-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 13-5-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 9-5-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 6-5-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 6-5-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 25-4-2019 

-ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 23-4-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 22-4-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 18-4-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 17-4-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 15-4-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 11-4-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 11-4-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 9-4-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΗΝ 9-4-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 5-4-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 5-4-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 2-4-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 1-4-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 29-3-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 28-3-2019

- TAKTIKA ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 21-3-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 19-3-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 18-3-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 14-3-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 14-3-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 8-3-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 7-3-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 7-3-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 5-3-2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 5/03/2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 5/03/2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 5/03/2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 28/02/2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 28/02/2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 25/02/2019

- TAKTIKA ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 22/02/2019

- TAKTIKA ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 21/02/2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 18/02/2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 18/02/2019

-ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 01/02/2019

-ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 31/01/2019

-ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 31/1/2019

-ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 31/1/2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΡΘΠΕΔΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 29/1/2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 29/1/2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 25/1/2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 22/1/2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 21/1/2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 18/1/2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 16/1/2019

- TAKTIKA ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 15/1/2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 14/1/2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 10/1/2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 7/1/2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-Γ/Κ ΜΕΧΡΙ 2/1/2019

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝ/ΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 18/12/2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 14/12/2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ Μ/Γ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 11-12-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10-12-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ/Γ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10-12-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 6-12-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 6-12-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 5-12-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 3-12-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 28-11-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 28-11-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 27-11-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 27-11-2018

-ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 23-11-2018

-ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 22-11-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 21-11-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 20-11-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 16-11-2018

-ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 16-11-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 15-11-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 15-11-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 15-11-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 14-11-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΥΡΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 14-11-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ Μ/Γ ΜΕΧΡΙ 9-11-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 9-11-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 8-11-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 8-11-2018 

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ Μ/Γ ΜΕΧΡΙ 7-11-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΡΘΠΕΔΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 7-11-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 6-11-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 5-11-2018

-ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 2-11-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 2-11-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 1-11-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 1-11-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΑΥΤΙΚΗΣ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31-10-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30-10-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 25-10-2018

-ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 25-10-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 24-10-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 23-10-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 22-10-2018

-ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 18-10--2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 19-10-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 18-10-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 17-10-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 16-10-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 15-10-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 11-10-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 11-10-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 11-10-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 10-10-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 9-10-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 8-10-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 8-10-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΩΣ 1-11-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΩΣ 22-10-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ 10-10-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ 5-10-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΩΣ 25-10-18

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΩΣ 11-10-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΩΣ 15-2-2018

- ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΕΩΣ 8-2-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (2)

Κατηγορία: Αρχική Σελίδα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 1-7-2018 ΕΩΣ 15-7-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16-6-2018 ΕΩΣ 30-6-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 1-6-2018 ΕΩΣ 15-6-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16-5-2018 ΕΩΣ 31-5-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 1-5-2018 ΕΩΣ 15-5-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16-4-2018 ΕΩΣ 30-4-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 1-4-2018 ΕΩΣ 15-4-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16/3/2018 ΕΩΣ 31-3-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 1/3/2018 ΕΩΣ 15-3/2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16-2-2018 ΕΩΣ 28-2-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 1-02-2018 ΕΩΣ 15-2-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 15-01-2018 ΕΩΣ 31-01-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16/12/2017-31/12/2017

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01/12/2017-15/12/2017

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16/11/17-30/11/17

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 1/11/17 - 15/11/17

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ  ΑΠΟ 17/10/17 - 31/10/17

 espa

Σχεδιασμός & Υλοποίηση : www.ekdoseis.gr